Zásady ochrany osobních údajů na internetových stránek společnosti Fiberon

Společnost Fiberon se zavazuje chránit vaše soukromí a vyvíjet technologii, která vám poskytne silnou a bezpečnou zkušenost na internetu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro internetové stránky[1}[2}fiberondecking.com{3]{4] a řídí se jimi veškerý sběr dat a jejich použití. Používáním internetových stránek fiberondecking.com vyjadřujete souhlas s postupy zpracování dat, které jsou popsány v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních údajů

Internetové stránky [1}[2}fiberondecking.com{3]{4][5} shromažďuje informace, podle nichž lze identifikovat osoby. Jedná se například o e-mailové adresy, jména, domácí a pracovní adresy nebo telefonní čísla. Internetové stránky {1][2}[3}fiberondecking.com{4]{5][6} rovněž shromažďují anonymní demografické informace, které neplatí jednoznačně pro vás, jako je například poštovní směrovací číslo, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby. Fiberondecking.com také automaticky zaznamenává informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače. Mezi tyto informace může patřit vaše adresa IP, typ internetového prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a adresy odkazujících webových stránek. Fiberondecking.com tyto informace používá k zajištění provozu služby, udržování její kvality a poskytování všeobecných statistických údajů, které souvisejí s používáním webu fiberondecking.com. Pamatujte, že pokud prostřednictvím veřejných komunikačních fór internetových stránek [1}[2}fiberondecking.com{3]{4] přímo sdělíte informace, podle nichž vás lze identifikovat, nebo citlivé osobní údaje, mohou být tyto údaje shromažďovány a použity dalšími osobami. Poznámka: fiberondecking.com nečte žádné z vašich soukromých komunikací na internetu. Internetové stránky [1}[2}fiberondecking.com{3]{4][5} vám doporučují, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů internetových stránek, na které se rozhodnete přejít z internetových stránek {6][7}[2}fiberondecking.com{3]{4][5}, a seznámili se s tím, které z vašich osobních údajů tyto internetové stránky shr mažďují, používají a sdílejí. Fiberondecking.com nepřebírá odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů ani jiný obsah internetových stránek mimo {6][13}[2}fiberondecking.com{3]{4][5} a skupinu internetových stránek {6][19}[2}fiberondecking.com{3]{4][5}.

Použití osobních údajů

Fiberondecking.com shromažďuje a používá vaše osobní údaje za účelem zajištění funkce internetových stránek fiberondecking.com a poskytování služeb, které jste si vyžádali. Fiberondecking.com shromažďuje a používá vaše osobní údaje za účelem zajištění funkce internetových stránek fiberondecking.com a poskytování služeb, které jste si vyžádali. Fiberondecking.com vás může rovněž kontaktovat prostřednictvím průzkumů za účelem zjištění vašeho názoru na aktuální služby nebo názoru na potenciál nových služeb, které vám mohou být nabídnuty. Fiberondecking.com nebude prodávat, propůjčovat ani pronajímat seznamy svých zákazníků třetím stranám. Fiberondecking.com spolu s partnery ze sítí našich prodejců a profesionálních dodavatelů teras vás mohou kontaktovat s nabídkou projektových konzultací a s dalšími nabídkami, které by vás mohly zajímat. Kromě toho může fiberondecking.com údaje sdílet s důvěryhodnými partnery, kteří nám pomáhají s prováděním statistických rozborů, rozesíláním e-mailů nebo poštovních zásilek s nabídkami společnosti Fiberon, s poskytováním zákaznické podpory a konzultací nebo vyřizováním dodávek. Všem takovým třetím stranám je zakázáno používat vaše osobní údaje pro účely jiné, než je poskytování služeb prostřednictvím internetových stránek fiberondecking.com. Navíc jsou tyto strany povinny zachovávat důvěrnost vašich osobních údajů. Fiberondecking.com{3]{4][5} uchovává záznamy o webech a stránkách, které naši zákaznicí navštíví v rámci internetových stránek fiberondecking.com. Tyto záznamy jsou využívány k určení nejoblíbenějších služeb internetových stránek {6][7}[2}fiberondecking.com{3]{4][5}. Tyto údaje slouží k poskytování přizpůsobeného obsahu a cílené reklamy na internetových stránkách {1][2}[3}fiberondecking.com{4]{5][6} zákazníkům, jejichž chování naznačuje jejich zájem o konkrétní předmětnou oblast.Internetové stránky fiberondecking.com mohou bez předchozího upozornění poskytnout vaše osobní údaje pouze v případě, že jsou k tomu povinny podle zákona, nebo v dobré víře, že je tento krok potřebný (a) ke splnění zákonných povinností nebo realizaci kroků stanovených zákonem, uplatňovaných na webu fiberondecking.com, (b) k ochraně a obraně práv nebo majetku ve vlastnictví fiberondecking.com, a (c) k zajištění ochrany osobní bezpečnosti uživatelů internetových stránek fiberondecking.com nebo veřejnosti za naléhavých situací.

Používání souborů cookie

Internetové stránky fiberondecking.com používají soubory cookie jako prostředek k přizpůsobení vašeho pohybu na internetu vašim osobním potřebám. Cookie je textový soubor, který webový server ukládá na pevný disk vašeho počítače. Cookie je textový soubor, který webový server ukládá na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie jsou přidělovány výhradně vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie poskytla. Jedním ze základních účelů souborů cookie je šetřit čas uživatelů. Soubor cookie webovému serveru sděluje, že jste se vrátili na konkrétní stránku. Pokud si například přizpůsobíte vzhled internetových stránek fiberondecking.com nebo se zaregistrujete na těchto internetových stránkách nebo k jejich službám, soubor cookie pomáhá internetovým stránkám [1}[2}fiberondecking.com{3]{4] v načítání konkrétních informací při vašich dalších návštěvách. Zjednodušuje se tak zaznamenávání vašich osobních údajů, například fakturačních a dodacích adres atp. Když se vrátíte na stejné internetové stránky fiberondecking.com, je možné načíst dříve zadané informace a můžete tak snadno pokračovat v používání funkcí internetových stránek fiberondecking.com, které jste dříve přizpůsobili podle svých potřeb. Soubory cookie máte možnost přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá. Nastavení svého webového prohlížeče však můžete v případě potřeby upravit tak, aby byly soubory cookie odmítány. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítat, nebudete možná moci plně využít všech interaktivních funkcí služeb fiberondecking.com nebo internetových stránek, které navštívíte.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Fiberondecking.com chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím a šířením. Fiberondecking.com chrání poskytnuté údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat, na webových serverech prostřednictvím kontrolovaného a zabezpečeného prostředí, které je chráněno před neoprávněným přístupem, použitím a šířením informací. Jsou-li osobní údaje (například číslo platební karty) přenášeny na jiné weby, jsou chráněny šifrováním, například pomocí protokolu Secure Socket Layer (SSL).

Změny těchto zásad

Fiberondecking.com bude čas od času aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů s ohledem na potřeby společnosti a reakce zákazníků. Fiberondecking.com{3]{4] vám doporučuje, abyste si toto prohlášení pravidelně pročítali a byli nadále plně informováni o tom, jakým způsobem fiberondecking.com zajišťuje ochranu vašich osobních údajů.