Άδεια Χρήσης μεταξύ του χρήστη και της Fiberon

Ο ιστότοπος Fiberon αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες που διαχειρίζονται από τη FIBERON.

Ο ιστότοπος Fiberon σας προσφέρει σε που ρυθμίζεστε στην αποδοχή σας χωρίς την τροποποίηση των όρων, τις παθήσεις, και ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται εν τω παρόντι. Η χρήση σας του ιστοτόπου Fiberon αποτελεί τη συμφωνία σας σε όλους τους τέτοιους όρους, τις παθήσεις, και τις ειδοποιήσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Fiberon διατηρεί το σωστά να αλλάξει τους όρους, παθήσεις, και σοι ειδοποιήσεις κάτω από ποιό ο ιστότοπος Fiberon προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένης χωρίς όμως να περιορίζεται στην τις προμήθειες που συνδέονται με τη χρήση του ιστοτόπου Fiberon.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος Fiberon μπορεί να περιέχει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους («συνδεδεμένοι ιστότοποι»). Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν είναι υπό έλεγχο της Fiberon και η Fiberon δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό οποιοδήποτε σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο, ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Fiberon δεν είναι υπεύθυνη για ή οποιαδήποτε άλληδήποτε μορφή της μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιοδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Fiberon σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε μόνο όπως μια ευκολία, και η ένταξη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υπονοεί την επικύρωση από τη Fiberon του ιστοτόπου ή οποιασδήποτε ένωσης με τους χειριστές της.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Όπως μια πάθηση της χρήσης σας του ιστοτόπου Fiberon, εσείς επιτρέπει στη Fiberon ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το ιστότοπο Fiberon για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος με αυτούς τους όρους, παθήσεις, και ανακοινώσεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ιστότοπο Fiberon με οποιοδήποτε τρόπο ποιό θα μπορούσατε να καταστραφείτε, να απενεργοποιήσετε, να επιβαρύνετε, ή να επιδεινωθείτε το ιστότοπο Fiberon ή να παρεμποδίσετε τη χρήση και την απόλαυση οποιουδήποτε άλλουδήποτε παρτιού του ιστοτόπου Fiberon. Δεν μπορείτε να λάβετε ή θα προσπαθήσει για να λάβετε οποιεσδήποτε υλικά ή πληροφορίες μέσω καθόλου σημαίνει ότι όχι σκόπιμα ή παρέχοντας για μέσω των ιστοτόπων Fiberon.

ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΣΈΡΒΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο ιστότοπος Fiberon μπορεί να περιέχει τις υπηρεσίες σανίδας δελτίων, περιοχές συνομιλίας, ομάδες νέων, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια, ή/και άλλες εγκαταστάσεις μηνυμάτων ή επικοινωνίας με σκοπό να σας επιτρέψουν στη επικοινωνία με το κοινό σε μεγάλο ή με μια ομάδα (συλλογικά, «σέρβις επικοινωνίας»), εσείς συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τα σέρβις επικοινωνίας μόνο στο στύλο, να αποστείλουν και να ληφθούν τα μηνύματα και το υλικό που είναι σωστά και που σχετίζονται στο συγκεκριμένο σέρβις επικοινωνίας. Σύμφωνα με, και όχι όπως ένας περιορισμός, εσείς συμφωνεί ότι κατά χρησιμοποιώντας ένα σέρβις επικοινωνίας:

 • Να δυσφημήσετε, εξυβρίσετε, παρενοχλήσετε, καταδιώξετε, απειλήσετε ή με άλλο τρόπο να παραβιάσετε τα νομικά δικαιώματα τρίτων (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου).
 • Θα δημοσιεύσει, στύλος, να φορτώσει, να διανείμει ή να διαδώσουν οποιεσδήποτε ακατάλληλες, βέβηλες, δυσφημιστικές, παραβιάζοντας, άσεμνες, άσεμνες ή παράνομες θέμα, όνομα, υλικό ή πληροφορίες.
 • Θα φορτώσει τις ρίνες που περιέχουν το λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από περί πνευματικής ιδιοκτησίας τις νομοθεσίες (ή από τα δικαιώματα του απόρρητου της δημοσιότητας) εκτός αν είστε κύριος ή ελέγχετε των δικαιωμάτων επιπλέον ή έχετε ληφθεί όλες τις απαιτούμενες συγκαταθέσεις.
 • Ανεβάσεις αρχεία που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, ή οποιοδήποτε άλλο παρεμφερή λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη λειτουργία του υπολογιστή κάποιου άλλου.
 • Θα διαφημίσει ή προσφορά να πωληθούν ή να αγοραστούν οποιεσδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες για οποιοδήποτε επιχειρησιακό σκοπό, εκτός αν τέτοιο σέρβις επικοινωνίας επιτρέπω ειδικά τέτοια μηνύματα.
 • Θα διεξαγάγει ή να προωθήσουν τις έρευνες, τους διαγωνισμούς, τα προγράμματα πυραμίδων ή τα γράμμα αλυσίδων.
 • Οποιαδήποτε ρίνη που τοποθετήθηκε να κάνω λήψη από έναν άλλο χρήστη ενός σέρβις επικοινωνίας που γνωρίζετε, ή θα πρέπει να εύλογα γνωρίζει, δεν μπορεί να διανεμηθεί νόμιμα με τέτοιο τρόπο.
 • Πλαστογραφήστε ή διαγράψτε τις νομικές ή άλλες σωστές ειδοποιήσεις οποιωνδήποτε αποδόσεων συντακτών, ή ιδιόκτητες προσδιορισμοί ή ετικέτες προέλευσης ή πηγής λογισμικού ή άλλο υλικό που περιλαμβάνεται σε μια ρίνη που φορτώνεται.
 • Περιορίστε ή αναστείλετε οποιοδήποτε άλλοδήποτε χρήστη από να χρησιμοποιήσει και την απόλαυση των σέρβις επικοινωνίας.
 • Παραβιάστε οποιοδήποτε κωδικό διεξάγει ή άλλες οδηγίες ποιές μπορούν να είναι ισχύουσες για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σέρβις επικοινωνίας.
 • Η συγκομιδή ή ειδάλλως συλλέγει τις πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διεύθυνση e-mail, χωρίς συγκατάθεσή τους.
 • Να παραβείτε τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Η Fiberon δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθήσει τα σέρβις επικοινωνίας. Ωστόσο, η Fiberon διατηρεί το σωστά να εξετάσει τα υλικά που ταχυδρομούνται σε ένα σέρβις επικοινωνίας και για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υλικά στη μόνη διακριτικότητά της. Η Fiberon διατηρεί το σωστά για τερματισμό η πρόσβαση σας σε οποιαδήποτε ή όλα τα σέρβις επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο.

Η Fiberon διατηρεί το σωστά να αποκαλύψει πάντα οποιεσδήποτε πληροφορίες για να ικανοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, ή που θέλετε να επεξεργαστείτε, απορριμάτατα στο στύλο ή για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πληροφορίες ή υλικά, γενικά ή εν μέρει, στη μόνη διακριτικότητα της Fiberon.

Πάντα χρησιμοποιήστε την προσοχή κατά να δώσει έξω οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες για σας ή τα παιδιά σας σε οποιοδήποτε σέρβις επικοινωνίας. Η Fiberon δεν ελέγχει ή δεν επικυρώνει το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σέρβις επικοινωνίας και, επομένως, η Fiberon αποκηρύσσει ειδικά οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τα σέρβις επικοινωνίας και οποιεσδήποτε ενέργειες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε σέρβις επικοινωνίας. Οι Διαχειρίσεις και οι κεντρικοί υπολογιστές δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι Fiberon, και οι θέες τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως εκείνους της Fiberon.

Τα υλικά που φορτώνονται σε ένα σέρβις επικοινωνίας μπορούν να είναι αντικείμενο στους ταχυδρομημένους περιορισμούς στη χρήση, την αναπαραγωγή ή/και τη διασπορά. Είστε υπεύθυνοι για να συμμορφωθείτε με σε τέτοιους περιορισμούς εάν κάνω λήψη τα υλικά.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΣΤΗ FIBERON Η ΠΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟ FIBERON

Η Fiberon δεν απαιτεί τη κατοχή των υλικών που παρέχετε στη Fiberon (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και των συστάσεων) ή το στύλο, φορτώνετε, εισάγετε ή υποβάλλετε σε οποιοδήποτε ιστότοπο Fiberon ή τις σχετικές υπηρεσίες της (συλλογικά «υποβολές»). Ωστόσο, αναρτώντας, ανεβάζοντας, εισάγοντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας το Αίτημά σου εκχωρείς στη Fiberon, τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους απαιτούμενους κατόχους υποάδειας χρήσης της να χρησιμοποιήσουν το Αίτημά σου σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων διαδικτύου τους συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων σε: αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, δημόσια εμφάνιση, δημόσια εκτέλεση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και επαναμορφοποίηση του Αιτήματός σου και τη δημοσίευση του ονόματός σου σχετικά με το Αίτημά σου.

Δεν υπάρχει η αντιστάθμιση θα πληρωθεί όσον αφορά τη χρήση της υποβολής σας, όπως προβλέπεται εν τω παρόντι. Η Fiberon δεν υποχρεούται στο στύλο ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε υποβολή που μπορείτε να παρέχετε και μπορείτε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υποβολή οποιαδήποτε στιγμή στη μόνη διακριτικότητα Fiberon'.

Με την ταχυδρόμηση, φορτώνοντας, εισάγοντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας την υποβολή σας επιτρέπετε και εκφράζετε ότι είστε κύριος ή ειδάλλως ελέγχετε όλων των δικαιωμάτων στην υποβολή σας όπως που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων απαιτούμενων για σας να παρέχεις, στύλος, να φορτώσεις, να εισαγάγεις ή να υποβάλεις τις υποβολές.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σφάλματα ή διαθέσιμος μέσω του ιστοτόπου Fiberon μπορούν να περιλάβουν τις ανακρίβειες ή τα τυπογραφικά. Αλλαγή είναι περιοδικά πρόσθετος στις πληροφορίες εν τω παρόντι. Η Fiberon ή/και οι προμηθευτές της μπορούν να κάνουν τις βελτιώσεις ή/και τις αλλαγές στο ιστότοπο Fiberon οποιαδήποτε στιγμή. Η συμβουλή που λήφθηκε μέσω του ιστοτόπου Fiberon θα πρέπει να μην στηριχθεί επάνω για τις προσωπικές, ιατρικές, νομικές ή οικονομικές αποφάσεις και θα πρέπει να επικοινωνείτε με έναν κατάλληλο επαγγελματία για τη συγκεκριμένη συμβουλή που προσαρμόστηκε στην κατάστασή σας.

Η Fiberon ή/και οι προμηθευτές της δεν υποβάλλουν καμία παρατήρηση για την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα, και την ακρίβεια των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων, των υπηρεσιών και που σχετίζονται της γραφικής παράστασης που περιλαμβάνονται στο ιστότοπο Fiberon για οποιοδήποτε σκοπό. Το μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενες από τη ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι τέτοιες πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και που σχετίζονται η γραφική παράσταση παρέχουν «ως έχει» χωρίς τη εγγύηση ή πάθηση οποιουδήποτε είδους. Η Fiberon ή/και οι προμηθευτές της αποκηρύσσουν με το παρόν έγγραφο όλες τις εγγυήσεις και τις παθήσεις όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και που σχετίζονται τη γραφική παράσταση, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπονοούμενων εγγυήσεων ή των παθήσεων του merchantability, της ικανότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, του τίτλου και της μη-παράβασης.

Στο μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Fiberon ή/και οι προμηθευτές της να φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, σωφρονιστικές, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες αποζημιώσεις ή οποιεσδήποτε τυχόν αποζημιώσεις συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, των αποζημιώσεων για απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, που προκύπτουν από ή συνδέονται από κάποια άποψη με τη χρήση ή την απόδοση του ιστοτόπου Fiberon, με την καθυστέρηση ή την αδυναμίας χρήσης του ιστότοπου Fiberon ή των σχετιζόμενων υπηρεσιών, την παροχή ή αδυναμία παροχής των υπηρεσιών, ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών γραφικών που λήφθηκαν μέσω του ιστοτόπου Fiberon, ή ειδάλλως προέκυψαν από τη χρήση του ιστοτόπου Fiberon, με βάση τη σύμβαση, την αδικοπραξία, την αμέλεια, ρητή υπαιτιότητα ή ειδάλλως, ακόμα κι αν Fiberon ή οποιοσδήποτε από τους προμηθευτές της είχαν ενημερωθεί για την πιθανότητα αποζημιώσεων. Επειδή μερικοί αναφέρουν/οι αρμοδιότητες δεν επιτρέπω τον αποκλεισμό ή ο περιορισμός της ευθύνης για τις επακόλουθες ή τυχαίες προκλήσεις ζημιάς, πάνω από τον περιορισμό μπορεί να μην ισχύσει για σας. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με οποιαδήποτε μερίδα του ιστοτόπου Fiberon, ή με το οποιοδήποτε από αυτοί οι όροι χρήσης, η μόνη και αποκλειστική αποκατάσταση σας είναι να διακόψει το ιστότοπο Fiberon.

ΤΟ ΣΈΡΒΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊ ΜΕ

[email protected]

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Fiberon διατηρεί το σωστά, στη μόνη διακριτικότητά της, για τερματισμό τη πρόσβαση σας στο ιστότοπο Fiberon και τις που σχετίζονται υπηρεσίες ή οποιαδήποτε μερίδα επ' αυτού οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση. Γενικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η συμφωνία αυτή διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, ΗΠΑ και συγκατατίθεσαι με το παρόν έγγραφο με την αποκλειστική αρμοδιότητα και τον τόπο των δικαστηρίων στην Κομητεία Στάνλεϊ, Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ για όλες τις διαφωνίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου Fiberon. Η χρήση του ιστοτόπου Fiberon είναι μη εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε αρμοδιότητα που δεν δίνει τη επίδραση σε όλες τις διατάξεις αυτών των όρων και παθήσεων, που περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό αυτήν την ενότητα. Συμφωνείτε ότι καμία κοινοπραξία, συνεργασία, απασχόληση, ή η σχέση εταιρείων δεν υπάρχουν μεταξύ σας και της Fiberon ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ή χρήσης του ιστοτόπου Fiberon. Η απόδοση Fiberon' αυτής της συμφωνίας είναι αντικείμενο στις υπάρχουσες νομοθεσίες και τη νομική διαδικασία, και τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτήν την συμφωνία δεν είναι στην παρέκκλιση της Fiberon' σωστά να συμμορφωθεί με κυβερνητικές, αιτήματα ή τις απαιτήσεις επιβολής δικαστηρίων και νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση σας του ιστοτόπου ή των πληροφοριών Fiberon που παρέχει ή που μαζεύεται από τη Fiberon όσον αφορά τέτοια χρήση. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας προσδιορίζει για να είναι μη έγκυρο ή ανεκτέλεστο σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου, αλλά μην περιορισμένος, οι αποκηρύξεις εγγύησης και οι περιορισμοί ευθύνης που εκτίθενται πάνω από, στη συνέχεια τη μη έγκυρη ή ανεκτέλεστη παροχή θα κριθούν εκτοπισμένοι από μια έγκυρη, εκτελέσιμη παροχή που ο περισσότερο ταιριάζει με το στόχο της αρχικής παροχής και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα πρέπει να συνεχίζεται ουσιαστικά. Με την επιφύλαξη τυχόν διφορετικής ρύθμισης εν τω παρόντι, αυτή η συμφωνία αποτελεί την ολόκληρη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της Fiberon όσον αφορά τον ιστότοπο Fiberon και εκτοπίζει όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και τις προτάσεις, είτε ηλεκτρονικές, στοματικές είτε που συντάσσουν, μεταξύ του χρήστη και της Fiberon όσον αφορά το ιστότοπο Fiberon. Μια εκτυπωμένη έκδοση αυτής της συμφωνίας και οποιασδήποτε προειδοποίησης που δίνεται στην ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι αποδεκτή στα δικαστικά ή διοικητικά πρακτικά που βασίζονται επάνω ή σχετικά με σε αυτήν την συμφωνία στον ίδιο βαθμό και το αντικείμενο στις ίδιες παθήσεις όπως άλλα επιχειρησιακά έγγραφα και αρχεία που παράγονται αρχικά και που συντηρούν στη εκτυπωνόμενη μορφή. Είναι σαφής βούληση των μερών αυτή η συμφωνία και όλα τα σχετικά έγγραφα να συντάσσονται στα αγγλικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΆΤΩΝ:

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου Fiberon είναι: Fiberon ή/και οι προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα δεσμευμένα.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Τα ονόματα των τρεχουσών εταιρειών και των προϊόντων αναφερθεισών εν τω παρόντι μπορούν να είναι τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Οποιαδήποτε δικαιώματα που εκχωρούν όχι ρητώς εν τω παρόντι είναι δεσμευμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΕΡΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον τίτλο 17, Κώδικας ΗΠΑ, ενότητα 512 (γ) (2), οι ειδοποιήσεις της απαιτημένης παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της νομοθεσίας πνευματικών δικαιωμάτων Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αποστέλλεται στον καθορισμένο αντιπρόσωπο του παροχέα υπηρεσιών. ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ. Δείτε την ειδοποίηση και τη διαδικασία για τις αξιώσεις παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων.