Να κατασκευάσει το οι ίδιοι

Πώς να για DIYers

Ο βαθμιαίος οδηγός σας για την επιτυχία δαπέδων

Εάν είστε αρκετά πρακτικοί να κατασκευάσετε μια βεράντα, θα εκτιμήσετε ότι μας εύκολος--ακολουθήστε τις εικόνες και τις οδηγίες. Φυσικά, να βεβαιώσει το καλύτερο αποτέλεσμα, να εξετάσει τους τοπικούς κανονισμούς δόμησης σας και να εξοικειωθούν με τις σημαντικές απαιτήσεις απόστασης για τη δοκό και τις σανίδες βεράντας πριν σας αρχίζει το έργο σας. Πόροι εγκατάστασης λήψης