Vedlikehold og stell av terrassebord

Slik sørger du for at terrassen alltid ser ny ut:

 • Sørg for minimum 15 cm lufting under terrassen og nødvendig avstand mellom terrassebordene.
 • Forbedre dreneringen eller gradér jordsmonnet for å hindre stående vann under terrassen.
 • Rett drensrør, forlengelser og skvettskjermer bort fra terrassen.
 • Rett ventil for tørketrommel bort fra terrassen.
 • Oppretthold en tørr og ren terrasse.
 • Rengjør terrassen etter behov, og minst to ganger hvert år.
 • Utvis ekstrem forsiktighet ved bruk av høytrykksspylere, og bruk trykk under 103 bar 30 cm over terrasseoverflaten. Høytrykksspyling anbefales ikke når det finnes mugg/jordslag på terrassen.
 • Fjern rusk fra mellomrommene mellom terrassebordene, slik at regnskyll kan fjerne pollen og organisk avfall mellom rengjøringer.
 • Minimer bruk av våt kompost opp mot terrassekonstruksjonen.
 • Elementer som oppbevares direkte på terrassen, for eksempel blomsterpotter, hindrer fordampning av vann og kan føre til noe misfarging av overflaten.
 • Hvis det brukes smijernsrekkverk eller andre karbonstålmaterialer i kontakt med eller over en ubelagt komposittoverflate på terrassebord, kan det forårsake mørk misfarging.

Dokumenter for vedlikehold og stell av terrasse

Se følgende dokumenter hvis du ønsker mer informasjon: