Kvalitet. Innovasjon. Ytelse.

Siden 1997 har Fiberon utviklet innovative kompositterrasser og rekkverksystemer som er berømte for sin skjønnhet og holdbarhet. Like viktig som Fiberons forpliktelse til innovasjon, er vår forpliktelse til bærekraftighet. Fiberons produkter er frie for giftige kjemikalier, de inneholder resirkulert materiale og er produsert i en mer eller mindre avfallsfri produksjonsprosess.

VÅR HISTORIE

Fiberon ble grunnlagt i 1997 i New London i Nord-Carolina i USA, og bygget virksomheten sin rundt salg av miljøvennlige høykvalitets terrasser, rekkverk og gjerder av kompositt. Etter en periode med rask vekst utvidet vi i 2007 til Meridian i Idaho, en utvidelse som muliggjorde effektiv produksjon og distribusjon på begge kyster. I dag har Fiberon over 350 ansatte, som alle jobber for å videreføre selskapets arv innen kvalitet, innovasjon og bærekraft.


Fiberons distribusjon

Fiberons terrasser, rekkverk og gjerder selges i Nord-, Sør- og Sentral-Amerika, Asia og Australia og i over 30 land i Europa.


EN BAKGRUNN I INNOVASJON

Fiberon har en lang bakgrunn med bransjeledende nyvinning, inkludert:

  • den første støpte og pregede kompositterrassen
  • den første kompositterrassen med et omfattende spekter av funksjonsforbedrende tilsetninger
  • det første PVC-komposittrekkverket
  • den første kompositterrassen med multikromatisk beskyttelsesteknologi
  • den første flekk- og falmingsgarantien for behandlede kompositter
  • fleksible rekkverk- og spilesystemer


PRISER OG UTMERKELSER

2014 ADEX Award for Design Excellence for Product Design and Quality (Design Journal)

  • Paramount-terrasse – platina
  • Good Life-terrasse – gull

2014 Top 100 Products (Professional Builder magazine)

2012, 2011, 2010 Top 50 og Top 100 Products (Residential Design and Build magazine)

2010 ADEX Award for Design Excellence for Product Design and Quality (Design Journal)

  • Horizon-kompositterrasse

2009 Most Valuable Product for Building Industry Professionals (Building Products magazine)

MED VEKT PÅ EFFEKTIVITET

Produksjonsanlegg på begge USA-kystene bidrar til å holde fraktkostnadene våre på et lavt nivå og servicen på høyt nivå. Fiberon-anleggene utgjør over 37 000 kvm med produksjonslokaler, og nesten 16 250 kvm med lager- og monteringslokaler. Produksjonsprosessene våre er både effektive og bærekraftige, og gir en utvinningsgrad på 98,5 % for produksjonsavfall. Dette innebærer at vi kan benytte mer enn 50 000 tonn plast og trevirke hvert år som ellers ville endt på fyllinger og forbrenningsanlegg.