Konserwacja i utrzymanie tarasu

Jak sprawić, by taras zawsze wyglądał jak nowy:

 • Aby zapewnić odpowiednią wentylację, pod tarasem należy pozostawić co najmniej 15 cm przestrzeni oraz zachować odpowiednie odstępy między deskami tarasowymi.
 • Popraw odpływ lub wyprofiluj glebę, aby zapobiec gromadzeniu się wody pod tarasem.
 • Rynny, przedłużenia rynien i osłony przeciwbryzgowe rozmieść tak, by woda nie była kierowana na taras.
 • Nie należy kierować wylotów ciepłego powietrza z suszarek w stronę tarasu.
 • Dbaj o to, aby taras pozostawał suchy i czysty.
 • Czyść taras w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 • Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie używania myjek ciśnieniowych. Należy stosować ciśnienie poniżej 103 bar przy odległości 30 cm od powierzchni tarasu. Mycie ciśnieniowe nie jest zalecane, gdy taras pokryty jest pleśnią.
 • Usuwaj zanieczyszczenia ze szczelin między deskami tarasowymi, tak by deszcz mógł spłukiwać pyłek roślinny i resztki organiczne, nawet gdy taras nie jest regularnie myty.
 • Ogranicz kontakt konstrukcji tarasu z mokrymi rozdrobnionymi resztkami organicznymi (mulczem/ściółką).
 • Przedmioty składowane bezpośrednio na powierzchni tarasu, takie jak doniczki, uniemożliwiają odparowywanie wody, co może prowadzić do powstawania plam.
 • Kontakt żeliwnych balustrad lub przedmiotów ze stali węglowej z powierzchnią tarasu z desek kompozytowych bez powłoki lub umieszczenie ich nad taką powierzchnią może wywołać proces ekstrakcji, a w konsekwencji — spowodować powstanie ciemnych plam.

Konserwacja i utrzymanie tarasów — dokumenty

Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących dokumentach: