Údržba a péče o terasu

Dodržením následujících pokynů bude vaše terasa vypadat vždy jako nová:

 • Dbejte na to, aby bylo pod terasou alespoň 15 cm volného prostoru k zajištění potřebné ventilace a aby byly desky položeny s požadovanou roztečí.
 • Zlepšete drenáž nebo upravte sklon terénu tak, aby pod terasou nezůstávala stát voda.
 • Okapové roury, okapové koncovky a chrániče proti rozstřikování je nutné nasměrovat mimo terasové desky.
 • Větrací otvory umístěte mimo dosah terasových desek.
 • Udržujte terasu suchou a čistou.
 • Terasu čistěte podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 • Při použití tlakových mycích zařízení postupujte mimořádně opatrně. Používejte tlak nižší než 103 bar z výšky 30 cm nad povrchem terasy. Tlakové mytí se nedoporučuje, pokud se na terase vyskytuje plíseň.
 • Z prostorů mezi terasovými deskami odstraňujte nečistoty, aby déšť mohl mezi jednotlivými čištěními splachovat pyl a zbytky organických materiálů.
 • Omezte na minimum styk vlhké mulčovací kůry s konstrukcí terasy.
 • Předměty umístěné přímo na horním povrchu terasy, například květináče, zabraňují odpařování vody a mohou způsobit vznik skvrn na povrchu terasy.
 • Použití kovaného železného zábradlí nebo jiných prvků z uhlíkové oceli, které jsou ve styku nebo jsou umístěny nad povrchem kompozitních terasových desek bez ochranné povrchové vrstvy, může způsobit vznik tmavých skvrn.

Dokumentace pro údržbu a péči o terasu

Podrobné informace naleznete v následující dokumentaci: